SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 15, 2014

Negeri yang Allah dan Rasul-Nya paling cintai ..

Istilah 'Wahabi' sudah tidak asing lagi. Selalu di gunakan dalam konteks negatif dan di kaitkan dengan negara Saudi, sehingga para imam di Makkah dan Madina di panggil imam-imam Wahabi. 
Tahukah kita negeri yang dicemuh ini adalah negeri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya paling cintai?

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan keutamaan bagi Makkah sebagai keistimewaan, serta mengkhususkan sebagai rumah-Nya yang mana ia sebagai kiblat bagi seluruh penduduk bumi, tidak ada kiblat yang lainnya.

Tidak ada diatas permukaan bumi suatu tanah yang wajib atas setiap orang yang mampu mendatanginya, bertawaf di Baitullah yang berada didalamnya selainnya.
Tidak ada diatas permukaan bumi suatu tempat yang disyariatkan mencium dan menyentuhnya, serta dihapuskan berbagai kesalahan dan dosa selain batu Hajar Aswad dan rukun Yamani yang ada didalamnya.
Tidak ada diatas permukaan bumi yang mana setiap orang tidak kira raja atau rakyat biasa menanggalkan pakaian keduniaan dan mengenakan pakaian ihram (lelaki) saat tawaf di keliling Ka'abah. (Untuk yang haji dan umrah).
Tidak ada dimuka bumi air yang mencuci hati Nabi shallallahu alaihi wa sallam, melainkan air zam zam, air yang bisa dijadikan ubat, dijadikan sebagai hadiah.
Tidak ada diatas permukaan bumi yang Shalat didalam masjidnya yang haram sebanding dengan 100,000 kali shalat, sepertimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam;

"Satu kali shalat di Masjidku ini lebih utama daripada shalat seribu kali dimasjid selainnya kecuali Masjidil Haram, dan shalat satu kali didalam Masjidil Haram itu lebih utama daripada shalat di masjidku ini sebanyak seratus kali shalat." [1]
 [1] Sanadnya Shahih, HR at Tirmidzi 3925, an-Nasa'i dalam al-Kubra 4252, Ibnu Majah 3108, Ahmad 4/305, dan dishahihkan oleh al-Hakim 3/431 sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, disepakati oleh adz-Dzahabi.

Ada banyak lagi keutamaan-keutamaan yang terdapat di dua kota ini, cukuplah sekadar diberi beberapa keutamaannya saja. 

Walaupun sijil ulama mereka tidak dari Oxford atau Harvard University, tetapi di negeri ini lah telah melahirkan ulama yang menjadi panutan seluruh dunia Islam.

Memang kesempurnaan hanya milik Allaah, meskipun Saudi ada memiliki kekurangan.. Namun tidaklah bijak jika hal tersebut dijadikan alasan untuk membeci dan menjelekkan, apalagi kebanyakan yang membenci tidaklah punya alasan, tapi hanya sekedar ikut-ikutan saja..

Dan bukankah sebagai sesama muslim seharusnya kita saling menyayangi ? Bukannya malah menebar benci.. Wallahul Musta'an.
Sumber bacaan, Tammmul Minnah oleh Syaikh Aburrahman Adil bin Yusuf Al Alzazy.

No comments:

Post a Comment