SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 24, 2014

Peringatan terhadap doa-doa bid'ah.

'Doa itu ibadah'.  Sungguh doa adalah keta'atan agung dan ibadah yang mulia, menjadi keharusan bagi Muslim padanya~dan juga semua ibadah lainnya~ untuk mengikat diri dengan petunjuk Rasul yang mulia shallallahu alaihi wa sallam, komitmen dengan Sunnahnya, mengikuti jalannya dan menempuh jalur nya. Kerana sebaik-baik perilaku, sesempurna-sempurnanya, dan selurus-lurusnya adalah perilaku Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Dahulu beliau mengatakan setiap Jum'at ketika berkhutbah pada manusia:

"Amma ba'du, sungguh sebenar-benar pembicaraan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik perilaku adalah perilaku Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan sebaik-baik bid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan ada di Neraka."
(Shahih Muslim, No. 867.)

Abu Al-Abbas Ahmad bin Idris Al-Qurafi mengatakan bahwa hukum asal doa ada lah 'tauqif' (berdasarkan wahyu), dari itu berhati-hatilah terhadap doa-doa yang dibuat-buat oleh manusia. 

Barangsiapa mencermati petunjuk beliau shallallahu alaihi wa sallam dalam berdoa, niscaya dia akan mendapati sebagai petunjuk yang sempurna, menyeluruh dan tidak ada kekurangan padanya. Telah dijelaskan pada umatnya doa-doa berkaitan dengan waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu, atau kondisi tertentu. Beliau juga sudah menjelaskan doa mutlak dan yang muqayyad (terkait dengan sesuatu). 

**Tidak mungkin, mustahil, Nabi shallallahu alaihi wa sallam terlupa atau terlepas pandang untuk doa akhir/awal tahun malam ini... Allahul Musta'an 

Ref: Fiqih Do'a dan Dzikir oleh Syaikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Badr

No comments:

Post a Comment