SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 18, 2014

Mengapa orang-orang munafik ditempatkan di kerak Neraka?

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam keraknya api Neraka."  
[QS. An-Nisaa' :145]
Keadaan orang-orang munafik itu lebih buruk daripada orang kafir yang murni kekafirannya sebab itulah mereka ditempatkan dikerak api Neraka, tingkatan yang paling bawah dan dahshat panasnya.. Nauzibillah.. 
Ini berlaku bagi orang yang lahiriah menunjukkan keislamannya akan tetapi dia tidak menyakini dengan hatinya dan memahaminya. Biasanya orang-orang munafik akan menentang, mengingkari sunnah Nabi-Nya dan memusuhi mereka yang menegakkannya. Mereka menolong orang-orang musyrik didalam menghadapi kaum Muslimin, mereka menzalimi orang-orang Mukmin, dan memfitnah kaum Muslimin yang tidak bersalah. Sesungguhnya membantu dan menolong orang-orang kafir atas kaum Muslimin merupakan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim."   [QS. Al-Maaidah: 51]

Salah satu cara membantu dan memberi pertolongan kepada orang-orang musyrik adalah dengan memata-matai kaum Muslimin yang tidak bersalah yang berada diatas manhaj  Salaful Ummah. 
Juga termasuk ketegori memberikan bantuan kepada orang-orang musyrik adalah mendatangkan beberapa orang-orang yang memiliki misi-misi tertentu untuk membuat provokasi dengan tujuan yang batil dan keji. Dengan itu, mereka berkeinginan memberikan pengkaburan atau kerancuan terhadap gambaran Islam dan orang-orang Islam serta menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Orang-orang munafik tahu bahwa keganasan bukanlah dari Islam. Namun secara kejam mereka mengambil kesempatan membuat makar pada golongan yang menjadi 'kambing hitam' pada 'pendapat' mereka dengan memfitnahkan golongan ini ada kaitan dengan kelompok pengganas. 
Allahul Musta'an 
Sumber rujukan: 1) Tafsir Ibnu Katsir.
2.) 'Syarah Aqidah Ash-Shahihah' oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz

No comments:

Post a Comment