SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 21, 2014

Saat ini Kebenaran mendapat Ancaman

Saat ini kita lihat pihak yang ingin menegakkan kebenaran mendapat tentangan bukan dari kaum kafirin, tetapi dari orang Islam sendiri. Satu realiti yang menyedihkan. Jika dahulu kaum jahiliyah menentang dakwah Nabi shallallahu alaihi wa sallam tapi zaman ini, penentangan keras datang dari orang Islam tidak kira di masjid atau di pasar.

Walaupun kebenaran itu sudah terang, jelas dengan nas;  "Sesungguhnya Kami benar-benar telah membawa kebenaran kepadamu." [QS.43: 78] Telah Kami jelaskan, Kami tegaskan dan Kami rinci tentangnya kepada kalian. "Tetapi kebanyakkan diantara kamu benci kepada kebenaran itu." [QS.43:78] Akan tetapi orang seperti kalian tidak akan menerimanya. Dia hanya tunduk dan membanggakan kebathilannya, menghalangi dan menolak kebenaran serta membenci para pelakunya. (Dengan herdikan keras, penindasan, ancaman.)

"Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya (jahat), maka sesungguhnya Kami akan membalas tipu daya mereka."  [QS. 43:79].  "Dan mereka pun merancanakan makar dengan sungguh-sungguh," apakah mereka ingat Allah tidak mengetahuinya, " dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak menyedari." [QS. An-Naml:50] Hal itu kerana orang-orang musyrik mencari-cari celah dalam menolak kebenaran dengan kebatilan melalui berbagai celah dan tipu daya yang mereka tempuh.

Maka Allah Ta'ala menipu daya mereka dan mengembalikan bencananya kepada mereka sendiri. Untuk itu Allah Azza wa Jalla berfirman; "Apakah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahsia dan bisikan-bisikan mereka." [QS: 43:80] Yaitu, rahsia dan terus-terang nya mereka.
"Sebenarnya (Kami mendengar), dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat disisi mereka." [QS. 43:89] Yaitu Kami mengetahui apa yang ada pada mereka, begitu pula para Malaikat mencatat amal-amal mereka, baik kecil maupun besar.

Maka, kembalilah penyesalan itu kepada diri kalian sendiri dan menyesallah, dimana penyesalan tidak berguna lagi. Mereka disiksa kerana sikap menentang dan menyelisihi kebenaran.

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal didalam Neraka Jahannam. Tidak di ringankan adzab itu dari mereka," sesaat pun. "Dan mereka didalamnya berputus asa." yaitu, berputus asa dari setiap kebaikan.  [QS.43:74-75]

Mereka tidak dianiayai tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri ; "Dan tidaklah Kami menganiayai mereka, tetapi merekalah yang menganiayai diri mereka sendiri." [QS.43:76]
Yaitu, disebabkan amal-amal mereka yang buruk setelah tegaknya hujjah, dan diutusnya para Rasul kepada mereka, lalu mereka mendustakan dan melanggarnya, sehingga mereka di balas dengan balasan yang setimpal.
Allahul Musta'an ..
Sumber rujukan; Tafsir Ibnu Katsir

No comments:

Post a Comment