SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 11, 2015

Amal tidak diukur dengan berapa banyaknya.

Amal seseorang itu tidak diukur dengan berapa banyaknya, tetapi yang dikira adalah 'yang lebih baik amalnya.' Allah berfirman yang ertinya;
"...Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya...." [QS. Huud: 7]

Didalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan; 'Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kalian, "Siapakah di antara kamu yang lebih bail amalnya.." Allah Ta'ala tidak menyebutkan: "Yang lebih banyak amalnya," tetapi Allah menyebutkan, "Yang lebih baik amalnya."

Dan tidaklah amal itu baik sehingga amal itu didasari dengan ketulusan (ikhlas) kerana Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan syari'at Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Jika ada salah satu syarat dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka suatu amal akan sia-sia dan tidak memberi manfaat. ~Lihat Tafsir Ibnu Katsir ~

Sebab itu jika diperhatikan doa, wirid, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, tidak ditetapkan lebih dari 100kali, ada 3, 10, 25, 33 atau sebanyak kemampuan. * Bukan seperti apa yang diada-adakan oleh mereka yang mengada-ada, dan dibuat-buat oleh mereka yang membebani diri. Dan meninggalkan zikir-zikir yang disyariatkan dan doa-doa yang dinukil dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, lalu mereka jadikan sebagai wirid-wirid.

Tidak diragukan lagi ini adalah perkara baru dalam agama, menyelisihi petunjuk Nabi-Nya. 
~ Fiqih Do'a Dan Dzikir, oleh Syaikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Badr.~

No comments:

Post a Comment