SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 18, 2015

Wasiat Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqash.

Ketika Sa'ad bin Abi Waqqash, yang diangkat sebagai panglima tertinggi akan pergi berjihad di Irak tahun 14H, Umar bin Khathab memberi wasiat kepadanya;
"Engkau akan menghadapi suatu perkara yang sangat berat, bersabarlah terhadap apa pun yang menimpamu, maka akan terkumpul dalam dirimu rasa takut kepada Allah, dan ketahuilah, sesungguhnya takut (khasyyah) kepada Allah akan dapat melekat dengan dua perkara; yaitu dengan mena'atiNya dan menjuahi segala yang dilarangNya. Sesungguhnya barangsiapa yang dapat selalu patuh dan tunduk kepadaNya adalah orang-orang yang membenci dunia dan mencintai akhirat.
Sebaliknya orang-orang yang bermaksiat dan melanggar perintahNya adalah orang-orang yang mencintai dunia dan membenci akhirat. 
Sesungguhnya hati itu diciptakan Allah memiliki hakikat, ada yang bersifat rahsia dan ada yang terang-terangan. Hakikat hati yang terang-terangan yaitu jika dia merasa bahwa orang yang memujinya dan menghinanya sama saja baginya, tidak dapat mempengaruhinya dalam berbuat kebaikan. Adapun hakikat hati yang rahsia dapat diketahui dengan munculnya hikmah dari dalam hatinya melalui ungkapan lidahnya, dan kecintaan manusia terhadap dirinya. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai seseorang, Allah akan menjadikan orang tersebut dicintai makhlukNya. Sebaliknya jika Allah membenci seseorang hamba Dia akan menjadikan hamba tersebut dibenci oleh makhlukNya. Maka ukurlah di mana kedudukan dirimu disisi Allah dengan kedudukanmu disisi manusia." [Lihat wasiat Umar dalam Tarikh ath-Thabari, 3/483 dari jalan Saif bin Umar dari para syaikhnya.]
Petikan dari "Perjalanan Hidup 4 Khalifah Rasul yang Agung" oleh Ibnu Katsir.

No comments:

Post a Comment