SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 28, 2015

Amalan yang hancur seperti debu...

"Orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh."  [QS. Ibrahim: 18].

Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla bagi amal perbuatan orang-orang kafir yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang lain (musyrik) mendustakan para Rasul utusan Allah dan membangun amal perbuatan mereka diatas dasar yang tidak benar, maka pasti hancur dan hilang pada waktu dimana mereka sangat memerlukan nya.
~Tafsir Ibnu Katsir ~

No comments:

Post a Comment