SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 26, 2015

Sebagaimana yang dikatakan oleh orang musyrikin dahulu...

Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin penyembah berhala dahulu, sa'at ini orang-orang yang menyeru-nyeru Syaikh fulan bin fulan, juga mengatakan; 

"Kami tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." [QS. Az-Zumar: 3]
~Tafsir Ibnu Katsir ~

No comments:

Post a Comment