SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 8, 2015

Bagaimana Mengikuti Nabi Dengan Benar?

"Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."  [QS. Ali Imran: 31[

"Aku tidak akan mengikuti (ittiba') hawa nafsu kalian, sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk."  
[QS. Al An'am: 56]

"Sesungguhnya aku hanya mengikuti (ittiba') apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku, alQur'an ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."  [QS. Al A'raf:203].

Jika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Tuhannya, tidak ittiba' hawa nafsunya, pendapat, perasaannya, bagaimana kita hari ini dengan berbagai ragam amalan, ritual yang diada-adakan..... 

Bukalah hatimu untuk merenungi ayat-ayat ini. Jika kamu benar-benar mencintai Nabimu ikutilah dia, apa yang diajari amalkan, apa yang dilarang tinggalkan. Nanti "Engkau akan bersama orang yang engkau cintai." ~HR. Bukhari, no.6167: Muslim, no.2639~
Ref: Tafsir Ibnu Katsir, 'Ittiba' Rasulullah,' oleh Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan..

No comments:

Post a Comment