SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 22, 2015

Jika dikalangan ilmuan sudah di jangkiti virus ini..

Ramai orang jika ditanya siapa yang menciptakannya dan alam semesta, siapa yang memberi rezki, pasti ia akan berkata, bahwa Allah adalah Tuhannya yang menciptakan dan memberi rezki. Namun ia musyrik dalam menyembah-Nya! ~Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/294)~

"Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain.) "  [QS. Yusuf : 106]

"Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?' Tentu mereka akan menjawab, 'Allah'."  [QS. Luqmaan: 25]
~ Tafsir Ath-Thabari~

Sebab itu tidak ada suatu penyimpangan pada umat ini kecuali telah diperingatkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam, supaya tidak menjadikan kuburnya sebagai berhala yang disembah, tempat meminta-minta...
"Dan janganlah kalian jadikan kuburku sebagai Eid." ~HR. Abu Daud no.2042, di shahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam shahih Abi Daud~

Saat ini virus quburiyyah telah menjalar merambat banyak kaum muslimin yang menisbatkan kepada ilmu. Jika di kalangan ilmuan telah di jangkiti dengan virus ini, bagaimana lagi dengan orang awam? Allahul mustaan..

No comments:

Post a Comment