SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 25, 2015

Bukti keimanan..

Bukti keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir, dapat dilihat ketika terjadi perbezaan. Apabila kita berupaya mengembalikannya kepada alQur'an dan Sunnah, orang yang ikhlas akan tunduk pada nas dan dalil yang jelas, tetapi Ahlu hawa akan mempertahankan pendapatnya dengan alasan disana ada khilaf di kalangan ulama.. 

Yakin lah kamu akan ditanya nanti mengapa kamu mengambil pendapat itu dan semua orang mempunyai tanggung jawab tersendiri, baik ulama atau pengikutnya. 

'Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya."  [QS. Al-Israa' :36]

Ingatlah ulama tidak dapat menyelamatkan kita dihadapan pengadilan Allah nanti, sebab itu semua ulama dan empat imam besar telah berlepas diri setelah jelas ada nas atau dalil yang bertentangan dengan pendapat mereka...Allahul Musta'an...

No comments:

Post a Comment