SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 20, 2015

Nafsu selalu menyuruh kepada kejahatan..

Do'a itu ibadah. Bagaimana mungkin jika ada orang yang menyeru kepada mayit, meminta tolong, lalu mendakwa mereka tidak beribadah kepada selain Allah? 

"Allah telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kepada selain Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."  [QS. Yusuf : 40].

'Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabb-ku."  [QS. Yusuf: 53]

No comments:

Post a Comment