SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 21, 2015

Hidayah atas hidayah..

Orang-orang yang mengikuti jalan hidayah dan jalan para Rasul serta orang yang berpaling dari jalan orang-orang yang sesat, Allah pasti memberikan hidayah kepada hatinya dan mengajari apa yang tidak diketahuinya, lalu menjadikannya pemimpin yang diikuti dalam berbuat kebaikan dan berdakwah kejalan yang benar.
..."Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai (mena'birkan mimpi."  [QS. Yusuf: 36].
~Tafsir Ibnu Katsir ~

No comments:

Post a Comment