SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

September 14, 2015

Bukan suatu aib jika pengikut kebenaran hanya sedikit....

Bukan suatu aib bagi kebenaran jika yang mengikutinya hanya sedikit atau orang-orang yang hina, kerana kebenaran itu sendiri tetap benar baik ia diikuti oleh ramai orang, yang terhormat ataupun yang hina.
Bahkan yang sebenarnya para pengikut kebenaran itulah orang-orang yang terhormat meskipun mereka miskin, sedangkan yang menolak kebenaran itulah justru yang hina-dina, meskipun mereka kaya raya atau berpangkat. 
Sebagaimana dakwah Nuh alaihissalam mendapat tentangan "dari pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, '..dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina-dina diantara kami yang lekas percaya saja...'" [QS. Huud: 27].

Didalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan; 'Yang lekas percaya saja' bukanlah satu hal yang tercela dan hina jika kebenaran itu sudah benar-benar jelas, maka tidak perlu lagi memikirkannya dan merenungkannya, tetapi hanya perlu diikuti dan ditaati. Orang yang memikirkan kembali untuk mengikuti kebenaran tersebut merupakan orang yang bodoh dan tidak berfikiran. 
Allahul Musta'an...

No comments:

Post a Comment