SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 4, 2015

Amal yang paling merugikan.

"Katakanlah: 'Mahukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalnya. Yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya didunia sementara mereka mengira telah melakukan sesuatu kebaikan dengan sebaik-baiknya."  [QS. Al-Kahfi: 103-104].

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.
Allahul mustaan..

No comments:

Post a Comment