SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 11, 2015

Mengapa tidak ambil jalan pintas?

Katakanlah: "Jikalau ada ilah-ilah di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya ilah-ilah itu mencari jalan kepada (Rabb) Yang mempunyai 'Arsy." Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya.  [QS. Al-Israa': 43].

Dikatakan andai kenyataannya seperti yang mereka katakan itu, padahal orang yang mereka sembah itu juga menyembah-Nya dan mendekatkan diri kepada-Nya serta mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Oleh itu, dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Sembahlah Allah Secara  Langsung, seperti orang yang telah kalian jadikan sembahan selain diri-Nya. (Kerana orang yang disembah itu juga menyembah Allah, meminta dariNya dan ia juga mencari jalan mendekatkan dirinya kepada Allah)..
~Lihat Tafsir Ibnu Katsir~ 

No comments:

Post a Comment