SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 24, 2015

Mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani juga bukan Majusi.

Al-Hasan (Imam Hasan Basri) rahimahumullah berkata, "Manusia itu tidak lain terbagi menjadi 3 golongan: mukmin, munafik dan kafir. Mukmin itu menjalankan keta'atan kepada Allah Azza wa Jalla, sedang orang kafir telah dihinakan oleh Allah Ta'ala sebagaimana engkau saksikan. Adapun orang munafik, ia berada disini dan disitu, dikamar, dirumah dan dijalanan. Demi Allah, mereka tidak mengenal Rabbnya justru mereka mengingkari-Nya melalui amalnya yang busuk itu. Kerenggangan dengan Rabb nampak, sedang ilmu sedikit dan Sunnah mereka tinggalkan. Mereka kebingunan, mereka mabuk. Mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani juga bukan Majusi. " (Sifat Al-Munafik, halm 61, oleh Al-Firyabi)

Hari ini ulama dan orang-orang yang bertakwa tidak mendapatkan penghormatan selayaknya. Mereka ada yang di kecam, dikatakan sesat, dijelekan tanpa penilaian yang adil. Sementara saat ini masa berkuasanya orang-orang munafik dan mendapat kesempatan bicaranya orang-orang yang hina, diberi amanatnya pengkhianat dan dikhianatinya orang yang terpecaya, dicarinya dunia dengan menjual akhirat, dan dihormatinya orang-orang dungu.

Seolah-olah imam Hasan Basri rahimahullah hidup di era kita sekarang apabila beliau bertutur: "Kiamat tidak akan terjadi sampai setiap kaum mengangkat orang-orang munafik nya sebagai pemimpin."
(Isnadnya hasan. Lihat 'Sifat Al-Munafik' oleh Al-Firyabi tahqiq al-akh Badr Al-Badr.)
MUNAFIK menurut alQuran dan As-Sunnah~ oleh Dr. Muhammad Musa Nasr.

No comments:

Post a Comment