SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 26, 2015

'Antara kami dan kalian adalah hari pemakaman.'

Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Katakanlah kepada ahli bid'ah, 'Antara kami dan kalian adalah hari pemakaman.'" 
(Manaqib al-Imam Ahmad bin Hanbal karya Ibnul Jauzi, hal 547)

Sesungguhnya, proses pemakaman beliau dihadiri manusia dalam jumlah besar yang belum pernah disaksikan hal sepertinya. Hingga dikatakan, "Orang-orang non-muslim banyak masuk Islam pada hari itu."
Kehidupan sang Imam semuanya adalah makna dan renungan. Banyak makna yang tak mampu diungkap lisan. Cukuplah bahwa beliau adalah Imam Ahlus Sunnah dalam ilmu dan amal, dakwah dan jihad, lawan bagi kebodohan, penyimpangan serta bid'ah. Beliau serta imam-imam lainnya telah meninggalkan legasi Islam yang murni, memiliki kedudukan masing-masing dalam berkhidmat kepada Islam dan pemeluknya. 
Semoga Allah mengaruniani kita untuk berjalan di atas manhajnya. 
Secebis dari ~Kumpulan Khutbah As-Sudais, Imam Masjidil Haram~ penyusun Dr. Abdurrahman As~Sudais.

No comments:

Post a Comment