SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 23, 2015

Apabila Hati Terkunci.

Sesungguhnya kebahagian dan kemuliaan setiap manusia, kebaikan sebuah negeri dan para penduduknya tergantung sejauh mana mereka mengamalkan al-Qur'an al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman;
"Ini adalah sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan agar mereka mentadabburi ayat-ayat-Nya dan menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang berfikir."  [QS. Shaad: 29] 
"Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali (mengingat Allah)."  [QS. Qaaf : 8]
Namun, 
"Mengapa mereka tidak merenungi al-Qur'an ataukah hati mereka telah terkunci?"  [QS. Muhammad: 24].
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ketika mereka mendustakan kebenaran, maka mereka menjadi bingung:
"Maka mereka berada dalam urusan yang membingungkan."  [QS. Qaaf: 5]

Dikeranakan bercampurnya antara haq dan batil dan mereka tidak dapat keluar dari permasalahan itu. 
Demikianlah, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, niscaya mereka diseret hawa nafsu, dirobek-robek kebingungan dan dicampakkan oleh keragu-raguan. Allahul musta'an...

Petikan dari "Kumpulan Khutbah, As-Sudais, Imam Masjidil Haram," Penyusun: Dr. Abdurrahman As-Sudais.

No comments:

Post a Comment