SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 14, 2015

Penentang kebenaran yang keras

Orang yang berpaling dari kebenaran setelah mengetahui itu kebenaran, penentangan mereka terhadap kebenaran terkadang lebih keras dari orang jahil, (yang belum tahu).
Bahkan kadang kala mereka menggunakan kekerasan seperti penindasan, kezaliman, dan seterusnya .. jarang sekali mereka mahu kembali rujuk kepada kebenaran; 
"Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir sesudah mereka beriman?" [QS. Ali Imran: 86]

No comments:

Post a Comment