SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 2, 2015

Jangan merasa aman dengan keimanan yang ada.

Seorang mukmin tidak seharusnya merasa aman dan puas dengan keadaan keimanannya. Seharusnya seseorang mukmin merasa khawatir akan ketentuan Allah Ta'ala yang senantiasa membolakbalikkan hati, sehingga dengan demikian dia selalu waspada dan berusaha menjaga serta meningkatkan keimanannya. 
Seorang mukmin harus mengetahui apa saja fakta-fakta yang dapat membantunya dalam menjaga, mempertahankan dan bahkan meningkatkan keimanannya, kemudian melakukan hal-hal tersebut. Sebagaimana dia juga harus tahu apa saja fakta-fakta yang dapat mengancam, merongkong, menggerogoti bahkan membunuh keimanannya, sehingga dia dapat menghindarinya.
Muqadimah; 'Pasang Surut Keimanan' oleh Syaikh Abdur Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr.

No comments:

Post a Comment