SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 14, 2015

Dakwah para Nabi akan mengundang banyak musuh.

Siapa yang memilih jalan dakwah para Nabi yakni menegakkan tauhid, membasmi kesyirikan, membasmi kebid'ahan, beramar ma'ruf nahi munkar, mempratikkan al wala' wal bara', maka dia pasti mendapatkan banyak musuh.
Allah berfirman, “Demikianlah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong” [QS. Al-Furqan: 31]

No comments:

Post a Comment