SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 10, 2015

Tempat tinggal bagi orang yang tidak punya tempat tinggal..

"Dunia ini adalah tempat tinggal bagi orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan harta kekayaan bagi orang yang tidak mempunyai harta, dan padanya berkumpul orang-orang yang tidak berakal." 
(Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Aisyah, dimana ia bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda.) ~Lihat Tafsir Ibnu Katsir {17:18-19}~

No comments:

Post a Comment