SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 2, 2015

Cakrawala dan gunung-gunung sujud kepada Rabbnya,

Matahari, bulan, gunung-gunung dan semua yang berada di langit dan bumi sujud kepada Allah Azza wa Jalla. "Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, " Bahkan para malaikat juga bersujud kepada-Nya, "dan (juga) para Malaikat, sedang mereka (Malaikat) tidak menyombong diri."  [QS. An-Nahl:49].  Kerana, "Mereka takut kepada Rabb Mereka yang diatas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada) mereka." [QS. An-Nahl: 50].

Semua yang berada di langit dan bumi, termasuk para malaikat, sujud, tunduk, takut kepada Allah Ta'ala, mentaati dan menjalankan semua perintah-Nya serta meninggalkan semua larangan-Nya... Namun manusia, yang kerdil dan lemah, ingkar, sombong, keras kepala, untuk mentaati perintah-Nya, mengikuti Sunnah Nabi-Nya..... Allahul Musta'an..
~Tafsir Ibnu Katsir~

No comments:

Post a Comment