SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 5, 2015

Puncak kebodohan

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata;
"Sesungguhnya orang musyrik adalah orang yang paling bodoh tentang Allah. Tatkala dia menjadikan makhluk sebagai sesembahan tandingan bagi-Nya. Itu merupakan puncak kebodohan terhadap-Nya, sebagaimana hal itu merupakan puncak kezaliman dirinya. Sebenarnya orang musyrik tidaklah menzalimi Rabbnya. Kerana sesungguhnya yang dia dzalimi adalah dirinya sendiri. " 
[Lihat ad-Daa' wa ad-Dawaa', hal.145].

Dari itu puncak kebodohan adalah orang-orang yang meminta tolong melalui 'wali-wali' lyang sudah mati, dengan keyakinan yang mereka dapat memperkenankan permintaannya. Padahal
orang yang sudah mati, tidak dapat menguasai diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin orang berakal meminta pada mereka?
Allahul Musta'an..

No comments:

Post a Comment