SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 16, 2015

Manusia senantiasa dalam kebaikan selama ia terus mengintrospeksi diri.

“Sesungguhnya seorang hamba senantiasa dalam kebaikan selama dia terus menasihati dirinya sendiri dan dia instropeksi terhadap segala keinginannya” - Hasan al Bashri, al Hilyah

No comments:

Post a Comment