SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 30, 2015

Jika kamu tidak mampu menyuarakan kebenaran...

Jika kamu tidak mampu menyuarakan kebenaran atau berkata baik, lebih baik diam. Sebab membenarkan yang salah serta mendorong orang lain untuk berbuat salah, lebih dahshat dari orang yang buat salah. 
Jika kamu tidak mampu menegakkan Sunnah Nabimu, janganlah kamu membuat bid'ah, sebab setiap bid'ah yang kamu lakukan, berarti satu Sunnah Nabimu sudah dikebumikan..
Allahul mustaan..
Barang siapa yang berbuat bid’ah dalam Islam dan dianggap sebagai kebaikan, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad pengkhianat risalah karena Allah berfirman, “Pada hari ini telah Kusempurnakan bagi kalian agama kalian” [QS. Al Maaidah : 3]. 
(Majmu’ Al Fatawaa 1/132 dan Asy Syifaa karya Al Qadhi ‘Iyadh 2/27).

No comments:

Post a Comment