SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 23, 2015

Menyerukan yang munkar dan mencegah yang ma'ruf.

Orang-orang yang berserikat dalam kesesatan, saling membela antara mereka, itulah ; "Orang-orang munafik itu, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Mereka selalu menyerukan yang munkar dan mencegah yang ma'ruf."  [QS. At-Taubah: 67].
~Tafsir Ibnu Katsir~

No comments:

Post a Comment