SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 17, 2015

Musuh umat Islam paling berbahaya saat ini!

Dr. Muhammad Musa Nasr mengatakan;
Nifak telah merebak dan menyebar kesetiap tempat sehingga sangat sedikit masyarakat yang luput darinya, maka wajib mengingatkan umat terhadap bahayanya, kerana Musuh umat Islam yang paling merbahaya saat ini ialah orang-orang munafik yang merubah-ubah prinsipnya untuk disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan dengan menampilkan diri sebagai saudara padahal sebenarnya musuh dalam selimut, (gunting dalam lipatan), yang disangka oleh seorang Mukmin sebagai penolong padahal sebenarnya penghancur, dikira sebagai pemberi nasehat padahal sebenarnya perusak:
"Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang di sembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi."  [QS. Ali Imran: 118]
~MUNAFIK menurut alQuran dan As-Sunnah~ oleh Dr. Muhammad Musa Nasr.

No comments:

Post a Comment