SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 2, 2015

Demi masa

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.  [QS. Al-Ashr: 3].

Bersabarlah wahai Ahlus Sunnah. Saat ini yang batil di anggap haq dan yang haq di anggap batil. Yang benar dianggap bersalah dan yang bersalah dianggap benar. Sesungguhnya orang-orang Munafik itu lebih berbahaya, sebab itulah mereka ditempatkan di 'kerak Neraka' tempat yang paling bawah sekali. 

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempat-kan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.” [QS. An Nisa', 4: 145]

"Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zhalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari (tipu daya) orang-orang yang kafir."  [QS. Yunus:85-86].
Allahul mustaan..

No comments:

Post a Comment