SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 8, 2015

Mengharap keselamatan, tapi tidak menempuh jalan yang selamat.

Hari ini ramai orang yang berdakwah mengharapkan keselamatan tetapi tidak menempuh jalan yang selamat. Mereka mahukan jalan yang lurus tapi mereka meniti jalan yang bengkok. Pada zahirnya mereka berbicara tentang agama, tetapi kenyataan mereka memalingkan masyarakat dari agama. Inilah 'ulama su' yang telah mengabaikan dan menjual prinsip-prinsip agama berlandasan alQuran dan Sunnah yang sebenarnya, demi menggapai kedudukan, keselamatan didunia. Hukum-hukum Allah dijual, dengan harga yang murah. 

Sesungguhnya mereka adalah orang yang diceritakan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam,
"Di malam hari saat aku Isra’, aku melihat suatu kaum di mana lidah-lidah mereka dipotong dengan guntingan dari api” – atau ia (Rasulullah) berkata, “dari besi. Aku bertanya siapa mereka wahai Jibril?  Mereka adalah para khatib-khatib dari umatmu!” 
(H.R. Abu Ya’la dari sahabat Anas bin Malik radliyallahu ‘anhuma).
Semoga Allah subhanahu wa ta’ala menjaga dan membimbing kita ke jalan yang diridhai-Nya. 

No comments:

Post a Comment