SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 21, 2015

Apa Faedah Tauhid?

Faedahnya adalah untuk mendapatkan keselamatan dari siksaan (hukuman) diakhirat, hidayah didunia, dan pengampunan dari dosa-dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan (dari hukuman) dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."  [QS. Al-An'aam: 82]

Dan Nabi-Nya bersabda:
"Hak para hamba atas Allah adalah bahwa Dia tidak akan mengadzab mereka yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada-Nya."  (HR. Bukhari dan Muslim).

~Ambillah Aqidahmu dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih yang difahami Sahabat~ oleh Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu.

No comments:

Post a Comment