SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 30, 2015

Garis Pembeza antara Haq dan Batil.

Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab berkata;
"Apakah agama dapat menjadi sempurna, atau jihad dapat ditegakkan, atau panji amar ma'ruf dan nahi munkar dikibarkan selain cinta kerana Allah dan benci kerana Allah? Wala' kerana Allah dan bara' kerana Allah. 
Kalau manusia bersatu diatas cara yang satu dan kecintaan tanpa permusuhan dan kebencian, maka tidak ada pembeza antara yang haq dengan yang batil, tidak pula antara orang-orang Mukmin dengan orang kafir, tidak pula antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan." (Risalah Autsaq Ura al-Iman, hal38)
~Pembatal Keislaman~ oleh Dr.Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Al-Abdul Lathif.

No comments:

Post a Comment