SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 6, 2015

Dia tidak boleh dikalahkan...

'Ada orang yang mengatakan; "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada meraka," Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."'  [QS. Ali 'Imran : 173]

Allah memiliki seluruh kekuatan. Allah al-Aziz. DIA tidak boleh dikalahkan bahkan Dia yang mengalahkan. Mari kita sama-sama mendo'akan kaum Muslimin yang sedang di zhalimi, di serang, di perangi, untuk kebaikan dan kejayaan mereka. Allahumma aamin...

No comments:

Post a Comment