SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 30, 2015

Jangan jadi yang kelima..

"Jadilah kamu seorang alim atau penuntut ilmu atau pendengar, atau orang yang mencintai mereka, (para ulama) dan janganlah kamu menjadi yang kelima, (yakni membenci mereka), nanti kamu celaka." 
{Al-Haitsami berkata, 'Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam ketiga Ma'jamnya dan al-Bazzar, dan rawi-rawi nya adalah orang-orang yang tsiqah." Lihat Majma' az-Zawa'id 1/122}

No comments:

Post a Comment