SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 22, 2015

Yang paling agung yang dimiliki badan!

Ibnu Qayyim mengatakan, 'Hati memiliki kehidupan dan kematian, sakit dan sehat, dan itulah sesuatu yang paling agung yang dimiliki oleh badan.'
Hanya hati yang hidup saja dapat mengambil manfaat dari alQur'an:
"Al-Qur'an itu tidak lain adalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya)."  [QS. Yasin :69-70]
"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi orang yang memiliki hati."  [QS. Qaaf: 37].
Diedit dari: Management Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syaitan oleh Ibnu Qayyim.

No comments:

Post a Comment