SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 11, 2015

Bezanya ziarah kubur dahulu dan sekarang..

Orang dahulu (salaf), ziarah kubur untuk mengingatkan kematian sambil mendo'akan si mayit, ramai orang sekarang ziarah kubur untuk mencari berkah, meminta tolong, meminta do'a dari si mayit.
Allahul mustaan...

No comments:

Post a Comment