SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 28, 2015

Semua akan dipertanggungjawab dihadapan Allah tentang tarbiyah generasi ini!

Para suami, ibu bapa, guru-guru, asatizah, para agamawan...... Kesemuanya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah tentang tarbiyah generasi ini!
Apakah jawapan Anda kelak?

"Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu......" [QS. At-Tahriim:6]

No comments:

Post a Comment