SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 31, 2015

Renungan dari Kematian...

Setiap manusia dan jin pasti akan merasakan mati. Waktunya sudah ditentukan, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melampaui ajal atau batas waktu yang telah Allah tetapkan, tercatat dalam al-Qalam di al-Lauhul Mahfuzh...
"Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya...."  [QS. Ali Imran : 145]

Tidak ada satu pun makhluk yang dapat lari darinya.
"Di mana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh...."  [QS. An-Nisaa' : 78].

"Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun."  [QS. Al-A'raf: 34].

Bagaimana pula mereka yang mati di satu tempat?
Dari beberapa orang Sahabat, mereka berkata: 'Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:
"Jika Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba ditempat tertentu, maka Allah akan menjadikan suatu keperluannya berada dinegeri tersebut."
(HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya, al-Bukhari dalam kitab al-Adabul Mufrad, Ibnu Hibban dan al-Hakim. Di shahihkan oleh syaikh al-Albani, 1221).
Banyak ingat kematian akan membuat hati luput pada dunia..

No comments:

Post a Comment