SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 9, 2015

Pemboros itu saudara syaitan!

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. "   [QS. Al-Israa': 26-27].

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Allah melarang berlebih-lebihan dalam berinfaq dan menyuruh melakukan dengan seimbang. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini sebagai infaq yang tidak kena pada tempatnya. Sementara Mujahid mengatakan, jika menginfaqkan keseluruhan hartanya pada tempatnya, tidak diketegorikan sebagai pemboros, tapi infaq satu mud, jika tidak sesuai dengan hak nya, maka ia termasuk sebagai pemboros.

Jika dalam berinfaq (sedekah) sebagian atau seluruh, di khilafkan sebagai pemboros atau tidak, bagaimana jika harta itu dibelanjakan untuk perkara-perkara tidak bermanfaat apa lagi mengundang dosa... Allahul mustaan..

No comments:

Post a Comment