SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 20, 2015

Siapakah yang lebih tahu tentang orang munafik?

Dari Hudzaifah Radhiyallahu anhu, ia mengatakan:
"Orang-orang munafik yang dizamanmu ini lebih jelek dari orang-orang munafik yang ada pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam." Mengapa demikian wahai Abu Abdillah?" Hudzaifah ditanya. "Dahulu mereka menyembunyikan kemunafikannya, sekarang mereka memperlihatkannya", jawabnya. (Isnadnya shahih. Lihat 'Sifat Al-Munafiquun' pg62. Tahqiq Badr al-Badr.)
Lanjutnya; "Kerana munafik hari ini adalah kafir setelah beriman." (Ditakhrijkan oleh Bukhari).

Dr. Muhammad Musa Nasr berkata; "Ini adalah ucapan orang yang sangat tahu tentang keadaan orang munafik. Bagaimana tidak, bukankah Hudzaifah pemegang rahsia baginda, yang mana dia di titipkan daftar nama-nama orang munafik. Lalu kalau Huzaifah maseh hidup, apa komentarnya tentang munafik dizaman kita ini. Jika zaman Rasulullah nifak merayap keumat manusia, bukankah ia lebih dahshat dimasa berkuasanya para Taghut dan terasing nya agama? Semakin asingnya Islam dan berkurang pembelaannya, semakin banyak dan organisasi dalam berbagai bentuk, yayasan kemanusiaan, perkumpulan penyayang binatang, pembelaan hak wanita, (pembelaan sesama jenis,) yang semuanya tidak lain adalah penularan penyakit nifak yang dikembangkan oleh negara-negara besar. Perkumpulan dan organisasi tersebut adalah perkumpulan dan organisasi Yahudi yang bertujuan melepaskan umat Islam dari agamanya untuk kemudian menjadikan Yahudi berkuasa, (sebagaimana yang sedang berlaku saat ini). Ya Allah selamatkanlah kami, selamatkanlah kami.
~MUNAFIK menurut alQuran dan As-Sunnah~ oleh Dr. Muhammad Musa Nasr.

No comments:

Post a Comment