SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 13, 2015

Ibadah yang tertolak!

Ayat-ayat dan hadith-hadith yang memerintahkan untuk mematuhi Sunnah dan memotivasi untuk menyebarluaskannya sangatlah banyak. Diantara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah,

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. ". [QS. Al-Hasyr: 7]

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (alQur'an) dan Rasul (Sunnahnya)."  [QS. An-Nisaa' :59]

Bukan mengikuti pendapat-pendapat atau akal manusia, apalagi bila sudah jelas nas, dalil tentang sesuatu perkara (dalam hal agama). Sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam sudah melarang;
"Barangsiapa yang mengada-adakan ibadah baru dalam agama ini yang bukan dari ajarannya maka ibadah itu tertolak." (Muttafaq 'alaih).  Ingatlah sabda beliau;
"Barangsiapa yang tidak menyukai Sunnahku, maka ia tidak termasuk umatku."
(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

"Seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang membangkang (enggan)." (HR. Abu Hurairah)
Ada seorang sahabat bertanya, "Siapakah orang yang membangkang, Wahai Rasulullah ?" Beliau menjawab; "Barangsiapa yang mentaati ku, maka ia akan masuk shurga dan Barangsiapa yang maksiat terhadapku, maka ia akan masuk Neraka."  (HR. Al-Bukhari).

Hari ini umat Islam banyak menambah-nambah ajaran agama mereka yang tidak ada contohnya dari Nabi ataupun para sahabat beliau. Di antara yang sangat mashur adalah sambutan ma'al hijrah dengan diadakan do'a awal/akhir tahun. Ingatlah larangan Nabi, 
"Barangsiapa yang mengada-adakan ibadah baru dalam agama ini yang bukan dari ajarannya maka ibadah itu tertolak." (Muttafaq 'alaih).
Sumber bacaan; 'Buku Pintar, Sunnah & Bid'ah' oleh Syaikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz.

No comments:

Post a Comment