SUARAKAN YANG HAQ UNTUK MENEGAKKAN YANG HAQ! KERANA YANG ADA HANYALAH YANG HAQ SEMATA ....

October 26, 2015

Petanda hancurnya rukun Islam.

At-Thibi Rahimahullah berujar: " Hancur nya rukun-rukun Islam yang lima  disebabkan oleh 1) ketergelinciran seorang ulama, dengan tidak dilaksanakan amar ma'ruf nahi munkar demi mengikuti hawa nafsu. 2) Penentangan para pelaku bid'ah dan semangat mereka untuk menegakkan bid'ah dengan cara berpegang kepada ta'wil dan pemutar balikan penafsiran. 3) kerana kezaliman para penguasa atau pemimpin yang menyesatkan. 
 'Munafik menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah' oleh Dr. Muhammad Musa Nasr.

No comments:

Post a Comment